Nr.11 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33506

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Administrationen orienterede om

 

Nyt tilfælde af hærværk på Karlebo Stadion. Det undersøges, hvad der kan gøres for at forhindre yderligere hærværk.

 

Fritids- og Kulturforeninger i Nivå er inviteret til 3 møder om udvikling af midlertidig byrum i Nivå.

 

 

Orienteringen taget til efterretning.