Nr.10 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33505

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-01-2019

Formanden orienterede om

 

Møde med foreninger og erhvervsdrivende 11. december 2019 om Visionsudviklingsplan for Nivå Havn og Strandpark med deltagelse af to medlemmer fra Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Orienteringen taget til efterretning.