Nr.29 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33506

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Administrationen orienterede om, at der er iværksat opsætning af sten for at forhindre hærværk på Karlebo Idrætsanlæg.

 

Sæsonfordeling 2019/2020 er åbent for ansøgninger i perioden 19. februar – 19. marts 2019. Ansøgere kan forvente svar inden 1. maj 2019.

 

Administrationen afholder to workshops, hvor foreninger kan få hjælp til at ansøge.

KL’s Kultur- og Fritidskonference finder sted i Vejle 15.-16. maj 2019. Det overordnede tema er FN’s Verdensmål.

 

Taget til efterretning.