Nr.27 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 18/33355

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Marts:

 • Restfordeling 2018 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)
 • Restfordeling 2018 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)
 • Lergravsområdet i Nivå – anvendelse af midler i 2020 (beslutning)
 • Navngivning af søer i Lergravene (orientering)
 • Opsamling temamøde i Fritids- og Idrætsudvalget (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Nivå Strandpark – Livredning (beslutning)
 • Ansøgning om handicaptoilet i Humlebæk Hallen (beslutning)
 • Nivå Havn – slæbested for surfere (beslutning)

 

 

April:

 • Lokaletilskud til rideklubber (beslutning)
 • Status Fritidsbutikken (orientering)
 • Kultur-, Fritids- og Sundhedspolitik
 • Forebyggelsespakker
 • Puljeansøgninger (beslutning)

 

 

Maj:

 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Der tilføjes en sag om Nivå Havn – slæbested for surfere til Fritids- og Idrætsudvalgsmødet i marts.

Taget til efterretning.