Nr.26 - Kultur som sundhedsfremme - arrangement for fritidslivet 28. februar 2019

Sagsnr.: 18/34400

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der orienteres om arrangementet ”Kultur som sundhedsfremme” for fritidslivet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Folkeoplysningsudvalget inviterer til arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme” torsdag den 28. februar 2019 kl. 17.00-19.00 i Egedal Byens Hus, Egedalsvej 2, 2980 Kokkedal.

 

Der er en stigende erkendelse af og erfaring med, at kunst og kultur i høj grad kan bidrage til menneskers sundhed. Gode kulturoplevelser kan være med at give livsglæde og skabe livskvalitet og fællesskab.

 

Folkeoplysningsudvalget inviterer til temaaften, hvor deltagerne kan høre om, hvad kunst og kultur særligt kan i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel. Hvordan kunst og kultur aktivt kan anvendes i forebyggelse og sundhedsfremme?

 

Formålet er, at deltagerne får ny inspirerende viden samt erfarings- og ideudveksler om emnet kultur som sundhedsfremme.

 

Program er som følgende:

Kl. 17.00

Velkomst ved Folkeoplysningsudvalget, ved formand Lars La Cour

 

Kl. 17.05

Hvad kan kunst og kultur i forhold til at forbedre sundhed og skabe trivsel?

Ved oplægsholder Betina Dybbroe, Lektor i sundhedsfremme, Roskilde Universitet

 

Kl. 17.30

Inspirationsoplæg ved Karna Vinther, Halsnæs kommune om de praktiske erfaringer ved gennemførelse af forløb med kunst og kultur som sundhedsfremmende indsats

kl. 17.50

Pause og forfriskninger fra foreningen Bæredygtig Mad
 

Kl. 18.05

Refleksion og ideudvikling i grupper

Kl. 18.45

Ideerne præsenteres

Kl. 18.55

Afrunding og tak for i aften ved Lars La Cour

Kl. 19.00

Tak for nu!

 

Arrangementet er for alle med interesse for emnet. Invitationer sendes til kommunens kultur- og fritidsforeninger, patientforeninger, kulturinstitutioner, frivilligcenter m.fl. pr. e-post og mail. Desuden annonceres for arrangementet via nyhedsbrev, på hjemmesiden og den kommunale annonce i Uge-Nyt. Der er tilmelding til arrangementet. Medlemmer af Kulturudvalget, Fritids- og Idrætsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget er indkaldt i outlook-kalender.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Kulturudvalget.

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Taget til efterretning.