Nr.20 - Ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud til ny aktivitet

Sagsnr.: 19/754

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub (FAK) om tilskud på 10.000 kr. til opstart af ny aktivitet.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

FAK, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 10.000 kr. til opstart af en ny aktivitet. Foreningen har i 2019 modtaget 19.225 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 7.600 kr. i grundtilskud og 11.625 kr. i medlemstilskud. Foreningen havde 218 medlemmer, heraf er 31 under 25 år pr. 31.12.2017.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at til markedsføring af et nyt motionskoncept kaldet TrackFit. TrackFit er en træningsform, der tager sit udgangspunkt i atletikkens discipliner. Det foregår på en atletikbane og udnytter de mange faciliteter der er der, som kan understøtte sjove og fysiske træningsøvelser.

 

FAK ønsker at gennemføre et pilotprojekt i 2019 med formålet at:

  • Etablere et bevægelsestilbud for m/k 35+ år
  • Inkludere en social kontekst i tilbuddet
  • Afprøve konceptformen i en projektperiode fra uge 17-26 og uge 32-41, så projektperioden dækker hele udendørssæsonen 2019
  • Afdække om tilbuddet har en tilpas stor deltagerinteresse i Fredensborg

 

Klubben ønsker at iværksætte et tilbud med en lav tærskel, dvs. der kræves ingen forudgående kendskab til atletik for at begynde.

Klubben forventer et deltagerantal på 120 i pilotprojektperioden.

Budget

 

Budget 2019

Udgifter

kr.

Løn til projektleder/DGI koordinator

42.000

Løn til disciplintrænere (15x300 kr.)

4.500

Markedsføring (boost på Facebook, tryk, annoncer)

10.000

Forplejning efter TrackFit sæson (trænere)

5.000

Løbetrøje til deltagere

6.000

Trænertøj

4.000

Sociale tiltag deltagere

10.000

 Diverse

2.500

I alt

84.000

 

 

Indtægter

Kr.

Deltagerbetaling

24.000

Fredensborg Kommune - Fritidspuljen

10.000

DGI

50.000

I alt

84.000

 

 

Ansøgt beløb til markedsføring

10.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at FAK tidligere har fået bevilget midler til Esrum Sø Rundt, Skole OL og sidst til gennemførelse af første motionsløb af ”Tour de Fredensborg” sammen med kommunen.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til nye aktiviteter, der tiltrækker nye målgrupper i Kommunen.

 

Administrationen vurderer endvidere, at FAK med initiativet kan bidrage til opfyldelse af kommunens strategi for ” Bevæg dig for livet” om at få flere aktive borgere, herunder idrætssvage grupper.

 

Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 10.000 kr. til FAK til markedsføring i forbindelse med gennemførelse af pilotprojektet TrackFit.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 10.000 kr. til FAK i forbindelse med opstart af TrackFit.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Godkendt.