Nr.19 - Ansøgning fra Karlebo IF om tilskud til ny aktivitet

Sagsnr.: 18/33641

 
Charlotte Sander (A)

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening (herefter kaldet Karlebo IF) om tilskud på 20.000 kr. i 2019 og 20.000 kr. i 2020 til opstart af nye aktiviteter i foreningen.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Karlebo IF, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 20.000 kr. i 2019 og 20.000 kr. i 2020 til opstart af nye aktiviteter. Foreningen har i 2019 modtaget 30.579 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 10.325 kr. i medlemstilskud og 14.154 i træner/instruktørtilskud. Foreningen havde 162 medlemmer, heraf er 59 under 25 år pr. 31.12.2017.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Karlebo IF søger om tilskud på 40.000 kr. til opstart af nye motionstilbud til voksne. Det fremgår endvidere, at Karlebo IF i 2018, i samarbejde med DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og DBU (Dansk Boldspil Union) i regi af ”Bevæg dig for livet” startede følgende aktiviteter op:

 

”Ældrebold og hygge” etableret med 13 deltagende.

”Fodbold fitness herre” etableret med 21 deltagende.

 

Klubben ønsker i 2019 at etablere ”Fodbold fitness damer”.

 

Klubben ønsker at styrke og fastholde aktiviteterne i 2019 og 2020 for i 2021 at være økonomisk selvkørende.

 

Aktiviteternes formål er at aktivere mænd og kvinder, marginaliserede grupper, såsom ældre, overvægtige, enlige og ensomme.

 

Konceptet er et motionstilbud til alle voksne mænd og kvinder, der ønsker en motionsform, der er både effektiv og social. Konceptet henvender sig til alle uanset niveau, også dem der aldrig har spillet fodbold. Det er både sjovt og sundt. Fodboldfitness er enkelt og rummer det bedste fra to verdener ved at kombinere Danmarks mest populære boldspil med fitness-sportens fleksibilitet.

 

Budget

 

Budget 2019

Budget 2020

Udgifter

kr.

kr.

Træner honorar

18.000

18.000

Holdleder

3.000

3.000

Tøj

6.000

6.000

Bolde mm

3.000

3.000

I alt

30.000

30.000

 

 

 

Indtægter

Kr.

 

Egenfinansiering

10.000

10.000

Evt. indtægter fra andre kommuner eller fonde

 

 

I alt

10.000

10.000

 

 

 

Ansøgt beløb

20.000

20.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at Karlebo IF i 2016 og 2017 fik bevilget henholdsvis 3.250 kr. og 2.800 kr. til udstyr fra Fritidspuljen. Derudover fik Karlebo IF i 2017 tilskud på 5.000 kr. til leje og opsætning af boksering til Karlebo Sommerfest 2017 og 7.500 kr. til Karlebo Sommerfest 2018.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til opstart af nye aktiviteter, der tiltrækker nye målgrupper i Kommunen.

 

Administrationen vurderer endvidere, at Karlebo IF med initiativet kan bidrage til opfyldelse af kommunens strategi for ” Bevæg dig for livet” om at få flere aktive borgere, herunder idrætssvage grupper.

 

Administrationen anbefaler, at der gives tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen i 2019 til opstart af nye aktiviteter og at der reserveres 20.000 kr. fra Fritidspuljen 2020 med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2020.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar på ansøgning.

 

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 20.000 kr. til Karlebo IF til opstart af nye aktiviteter i 2019.
  2. At der reserveres et tilskud på 20.000 kr. fra Fritidspuljen 2020 til Karlebo IF med forbehold for endelig budgetvedtagelse 2020.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Ad 1. Godkendt.

Ad 2. Godkendt.