Nr.13 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-02-2019

Godkendt.

Charlotte Sander (A) deltog frem til kl. 18.25 og sag nr. 18.