Nr.98 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-09-2018

Administrationen orienterede om status for græs på opvisningsbanen i Fredensborg, hvor der er udlagt rullegræs. Klubberne orienteres om, hvornår banen er klar til anvendelse.

Der igangsættes renovering af banebelysning i Fredensborg og Humlebæk med forventet opstart primo oktober 2018.