Nr.97 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-09-2018

Formanden orienterede om et kommende initiativ Tour de Fredensborg – et bydelsløb for alle aldre. Der forelægges en sag for Fritids- og Idrætsudvalget herom.

Surfertrappen i Nivå Havn er fjernet for reparation, hvorfor surferne er flyttet om bag badebroen.