Nr.96 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Oktober:

  • Fritidsreception 2018 (beslutning)
  • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)
  • Nyt oplæg til praksis for fordeling af lokaletilskud til rideklubber (beslutning)
  • Helhedsplan for lergravene i Nivå (beslutning)
  • Forslag til indsatser på baggrund af sundhedsprofilens resultater (beslutning)

November:

  • Temamøde

December:

  • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
  • Puljeansøgninger (beslutning)
  • Godkendelse af dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-09-2018

Orienteringen taget til efterretning.