Nr.92 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-09-2018

Dagsordenspunkt nr. 94 Nivå Havn og Strandpark – forslag til Visionsplan blev behandlet før punkt 93 Komité til indstilling af prismodtagere