Nr.91 - Træffetid

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 06-09-2018

Charlotte Sander (A) deltog fra kl. 17.08.

Bestyrelsen for Nivå Bådelaug ved formand Jesper M. Hansen og bestyrelsesmedlem Per Amby var mødt frem og redegjorde synspunkter vedr. sag nr. 94.