Nr.112 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

16.6 Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.

 

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Taget til efterretning.

Administrationen orienterede om at Opvisningsbanen på Fredensborg Stadion nu er færdigrenoveret og klar til hjemmekamp.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt skitse til program for arrangement for fritidslivet under temaet ”Kultur som sundhedsfremme” og at arrangementet flyttes til 28. februar 2019.