Nr.111 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

FNs verdensmål

16.6 Der skal udvikles effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer.

 

Byrådets arbejdsgrundlag

Fredensborg Kommune er et godt sted at leve og bosætte sig for alle generationer.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Taget til efterretning.

Formanden orienterede om at der kommer en sag om belysning på fodboldanlæg på Fredensborg og Humlebæk Stadion på Fritids- og Idrætsudvalget i november.