Nr.110 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

November:

 • Temamøde
 • Udmøntning af reduktion af tilskud på fritidsområdet (beslutning)
 • Nyt oplæg til praksis for fordeling af lokaletilskud til rideklubber (beslutning)
 • Fritidsreception 2018 (beslutning)
 • Foranalyse om flytning af Humlebæk Stadion (beslutning)
 • Belysning på fodboldanlæg på Fredensborg og Humlebæk Stadion

December:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

Januar:

 • Nivå Havn og Strandpark – forslag til Visionsudviklingsplan (beslutning)
 • Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (beslutning)
 • Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (beslutning)
 • Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 (beslutning)
 • Navngivning af søer i Lergravene

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Der tilføjes sag om Røgfri Fremtid og partnerskab med Kræftens Bekæmpelse i november 2018.

Taget til efterretning.