Nr.105 - Ansøgning om tilskud til Tour de Fredensborg

Sagsnr.: 18/26619

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Atletik Klub om tilskud på 30.533 kr. til afvikling af første del af motionseventen ”Tour de Fredensborg”.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Fredensborg Atletik Klub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 30.533 kr. til afholdelse af første del af motionsevent ”Tour de Fredensborg” den 31. december 2018.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 10.933 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud, 1.925 kr. i medlemstilskud og 2.908 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 167 medlemmer, heraf er 11 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at der søges om tilskud til afholdelse af nytårsløb i Fredensborg den 31. december 2018. Nytårsløbet er det første af en række påtænkte motionsløb, der arrangeres af lokale foreninger i samarbejde med kommunen. Der planlægges et løb i hvert bysamfund med lokale tovholdere. Det påtænkes at afholde et nytårsløb i Fredensborg i 2018 og fire løb, et i hvert bysamfund, i 2019.

 

Det er gratis at deltage, og der er medaljer til alle børnene.

 

Udgangspunkt for løbet: Isabellaruten i Fredensborg Slotspark. 5 km. og 10 km (ruten kan løbes to gange).  Mulighed for både at gå og løbe. Eventen afvikles så alle kommer i mål samtidig til et glas bobler og et stykke kransekage.

 

Formål: et motionsløbskoncept der får familier med børn ud og bevæge sig, som samtidig skaber sammenhængskraft i kommunen, ved at man kommer rundt og ser forskellige områder.

 

Budget

 

Motionsløb i Fredensborg 31.12.2018 

Udgifter (kr.)

Standard medalje PE528 42 mm

       4.063

Medaljebånd m. logo el. tekst

       7.750

Medaljeemblem 25 mm m. glasering

       2.345

Bobler, drikkevarer og chips

       2.000

Engangsglas

         250

Frugt

         625

Afspærring af p-plads til start og mål

       2.500

Tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen til løb i Slotshaven

       2.500

Annonce i Lokalavisen  

       6.000

Påskønnelse hjælpere

       2.500

Sum udgifter i 2018

     30.533

 

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til særlige enkeltstående arrangementer.

 

Administrationen anbefaler, at der gives fuldt tilskud til afvikling af første del af motionseventen ”Tour de Fredensborg” i 2018.

 

De fire påtænkte motionsløb i 2019 er:

  • Majløb i Kokkedal, afholdes i maj 2019
  • Socialt løb i Nivå, afholdes i august 2019
  • Løb i Humlebæk – efterår 2019
  • Nytårsløb i Fredensborg – december 2019

 

Administrationen bemærker, at de lokale tovholdere på et senere tidspunkt forventes at ansøge om tilskud til løbene i 2019 fra Fritidspuljen 2019.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

 

Indstilling

  1. At der gives en bevilling på 30.533 kr. til afvikling af første del af motionseventen ”Tour de Fredensborg” fra Fritidspuljen 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Godkendt. Udvalget ønsker forslag til mere fantasifulde navne til de enkelte løb.