Nr.104 - Fritidspuljen 2018 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018 og konkrete ansøgningssager på denne dagsorden. Ansøgninger behandles ekstraordinært uden for almindelig ansøgningsfrist af hensyn til tidsplanerne for aktiviteterne.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et korrigeret budget på 848.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 673.735 kr. Restbeløb udgør 174.265 kr. før ekstraordinær behandling af ansøgninger på dette møde. Der er én ansøgningsfrist tilbage i 2018. Hvis begge ansøgninger imødekommes, er der 116.732 kr. til uddeling ved sidste ansøgningsrunde.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 1 viser ansøgninger til ekstraordinær behandling på dette møde.

 

Tabel 1. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøgninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administrationen indstiller 2018 (kr.)

 

1

Fredensborg Atletik Klub

Motionsevent ”Tour de Fredensborg”

30.533

30.533

 

2

Nivå Basketball Klub

Opstartsaktiviteter ny forening

27.000

27.000

 

 

I alt

 

57.533

57.533

 

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

 

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Taget til efterretning