Nr.100 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-10-2018

Dagsordenen blev godkendt.