Nr.126 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Administrationen orienterede om, at der er modtaget brev fra Ankestyrelsen vedr. en klage fra Niverød Tennis om bl.a. fordeling af træningstider. Ankestyrelsen udtaler, at de ikke rejser tilsynssag.

 

Endvidere blev der orienteret om, at der har været en episode med hærværk på boldbanerne på Karlebo Idrætsanlæg. Adgangsvejen lukkes i en prøveperiode på 1 år. Brugerne orienteres og der opsættes skiltning.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.