Nr.125 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Formanden orienterede om status for brugerinddragelse ifb. Visionsudviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

 

Orienteringen taget til efterretning.