Nr.124 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

 

Sagsfremstilling og økonomi

December:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering) og ansøgningsfrister 2018 (beslutning)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Oplæg til temamøde (orientering)
 • Medlemssag sprøjtning af fodboldbaner

Januar:

 • Fordeling af tilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (beslutning)
 • Fordeling af lokaletilskud til foreninger efter Fredensborg Reglerne 2019 (beslutning)
 • Fordeling af tilskud til bådpladsleje 2019 (beslutning)
 • Oplæg til program for studietur (orientering)

Februar:

 • Nivå Havn og Strandpark – forslag til Visionsudviklingsplan (beslutning)
 • Navngivning af søer i Lergravene
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)
 • Program for studietur (orientering)
 • Restfordeling 2018 vedr. det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (orientering)
 • Restfordeling 2018 vedr. den folkeoplysende voksenundervisning (orientering)

Marts:

 • Lergravsområdet i Nivå – anvendelse af midler i 2020 (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd.

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Orienteringen taget til efterretning.

 

Udvalget ønsker listen suppleret med orienteringssag om afgørelse fra Ankestyrelsen.