Nr.122 - Fritidsreception 2018

Sagsnr.: 18/20688

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til, hvem der skal modtage Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2018.

 

Sagsfremstilling og økonomi

Fritidslederpris

Fredensborg Kommunes Fritidslederpris uddeles én gang om året til en leder, der aktivt deltager i børne- og ungdomsarbejdet i en af de lokale børne-, ungdoms- og idrætsforeninger i kommunen eller til en forening eller gruppe der har bidraget til sammenhold og medmenneskelige forståelse indenfor det lokale børne-, ungdoms- og idrætsarbejde i kommunen.

 

Formålet med fritidslederprisen er at påskønne lederarbejdet, det menneskelige sammenhold og den udviste interesse for det folkeoplysende arbejde i Fredensborg Kommune.

 

Fritidslederprisen uddeles af Fritids- og Idrætsudvalget efter indstilling fra kommunens sports- og idrætsforeninger, andre børne- og ungdomsforeninger, de uniformerede korps, de kulturelle foreninger, Kulturelt Samråd og Fredensborg Idrætsråd.

 

Prisen er på 5.000 kr.

 

Foreningspris

Foreningsprisen uddeles én gang om året til en forening, der har sit virkeområde i Fredensborg Kommune. Foreningsprisen uddeles for at påskønne og hædre en forenings indsats inden for det folkeoplysende område, det frivillige foreningsliv eller kultur- og idrætsområdet i Fredensborg Kommune og til glæde og gavn for kommunens borgere.

 

Foreningsprisen tildeles en forening, hvis arbejde i særlig grad har haft betydning for foreningslivet i kommunen, fx ved at foreningen har medvirket til at udbrede glæden ved foreningslivet, ved at foreningen har gennemført nyskabende idéer og aktiviteter eller ved at foreningen har udøvet en særlig god vedvarende arbejdsindsats.

 

Foreningsprisen uddeles af Fritids- og Idrætsudvalget efter indstilling fra kommunens sports- og idrætsforeninger, spejderne, de kulturelle foreninger mv. samt borgere.

 

Prisen er på 5.000 kr. som tildeles foreningen.

 

Der er indkommet fire indstillinger til Fritidslederprisen og tre indstillinger til Foreningsprisen.

 

En fortrolig oversigt over indkomne indstillinger fremsendes til udvalget inden mødet.

 

Priserne overrækkes ved Fritidsreceptionen onsdag den 28. november 2018 kl. 17-19 i Rådhuskælderen.

 

Ved fritidsreceptionen markeres også sportsudøvernes særlige påskønnelsesværdige idrætspræstationer. Sportsudøverne modtager lige som tidligere år en medalje samt en lille gave for deres præstationer.

 

Der er udsendt invitationer til foreninger og sportsudøvere.

 

Komité til indstilling af prismodtagere 

Komitéen til indstilling af prismodtagere afgiver udtalelse om de indstillede modtagere af Fritidslederprisen og Foreningsprisen inden behandling og beslutning i udvalget.

 

Komiteen består af seks medlemmer af Folkeoplysningsudvalget og afholder møde umiddelbart før afholdelse af møde i Fritids – og Idrætsudvalget.

 

Økonomi

Der er på budget 2018 afsat 36.000 kr. til Fritidsreceptionen.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

 

Retsgrundlag

Statuetter for Fritidsleder- og Foreningsprisen.

 

FN's Verdensmål og Byrådets arbejdsgrundlag

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

 

FNs verdensmål

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

 

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

 

Kommunikation

Administrationen har udsendt en orientering til kommunens foreninger m.v. om fritidsreceptionen, indstillingsmuligheder og indstillingsfrist for priser. I uge 37 er der rykket en annonce i Uge-Nyt.

 

På dagen sendes information om prismodtagerne samt sportsudøvere til pressen.

 

Elektroniske bilag

Statuetter for priserne kan ses på kommunens hjemmeside:

https://www.fredensborg.dk/borger/foreninger/forenings--og-fritidslederpris

 

Indstilling

  1. At modtagerne af Fritidslederprisen og Foreningsprisen 2018 udpeges.

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Udvalget traf beslutning om, hvilken fritidsleder og hvilken forening, der skal modtage årets fritidslederpris og foreningspris.

 

Anbefaling fra komiteen indgik i behandling af sagen.