Nr.121 - Nivå Havn og Strandpark - Takster 2019

Sagsnr.: 18/22736

 

Beslutningstema

Administrationens forslag til takster vedr. Nivå Havn og Strandpark 2019 drøftes med henblik på anbefaling overfor Byrådet.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationens forslag til takster i 2019 vedr. Nivå Havn og Strandpark fremgår af bilag 1: ”Takster 2019 Nivå Havn og Strandpark”. Taksten for indskud fremgår ikke af denne oversigt, da taksten for indskud behandles i selvstændig sag på dagsordenen.

 

Taksterne for leje af bådplads er fremskrevet med KL’s pris- og lønskøn vedr. 2018/2019 pr. 1. juni 2018, som er 1,98 pct.

 

Som det fremgår af bilag 1, er enkelte af taksterne ikke fremskrevet, da det er mest hensigtsmæssigt, at taksten er et ”rundt” tal (fx halvdagsbillet for gæster og poletter til servicebygning).

 

Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark besluttede på møde d. 30. maj 2018 at indføre et beboelsesreglement for beboelse på lystbåde i Nivå Havn og Strandpark. Driftsbestyrelsen besluttede i den forbindelse, at der kan gives tilladelse til beboelse på maksimalt 10 lystfartøjer (fartøjet skal være 29 fod eller derover). De besluttede at anbefale overfor Byrådet, at taksten/serviceafgiften for beboelse på lystfartøjer skal være 4.500 kr. pr. år. Nivå Havn og Strandpark forpligter sig til at levere en særlig service til beboede både jf. beboelsesreglementet.

 

Taksterne vedr. Nivå Havn og Strandpark indgår i en samlet sag om borgerrettede takster for 2019, som behandles af Byrådet d. 26. november 2018. Anbefalingen fra driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark og Fritids- og Idrætsudvalgets indgår i sagen.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Andre virkninger (FN's Verdensmål m.m.)

Byrådets arbejdsgrundlag

5. Et aktivt fritids- og kulturliv er også velfærd

FNs verdensmål

3. Sundhed og trivsel

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget i denne sag.

Indstilling

At forslag til takster 2019 i Nivå Havn og Strandpark anbefales overfor Byrådet.

Beslutning i Driftsbestyrelsen for Nivå Havn og Strandpark den 31-10-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet med følgende ændringer:

 

  1. At taksten ”Gæsteanvendelse af servicekaj inkl. 2 overnatninger samt vand og elforbrug” tages af takstbladet.
  2. At ”Gæstelejemål pr. bådplads pr. døgn inkl. el” erstattes af følgende:

 

 

Gæstepladsleje pr. bådplads pr. døgn inkl. el

Halv takst 15.11. – 14.04.

 

Takster i kr. i 2019

Både op til 29 fod (9 m)

160

Både over 29 fod (9 m) og op til 36 fod (11 m)

180

Både over 36 fod (11 m)

220

 

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Administrationens indstilling anbefales overfor Byrådet.