Nr.114 - Godkendelse af dagsorden

Kristian Hegaard (B)

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 08-11-2018

Dagsorden godkendt.

 

Kristian Heegaard (B) deltog fra kl. 17.40 fra punkt 116.