Nr.43 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orientere om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationen orienterede om:

At der er foretaget boreprøver på Fredensborg Stadion, som skal danne grundlag for udarbejdelse af en drænplan på opvisningsbanen.

At opstartsmøde med entreprenør og Fredensborg Atletikklub om færdiggørelse af atletikstadion er planlagt primo april.

At der er ved at blive indhentet tilbud på udskiftning af defekt lys på Fredensborg Stadion og Humlebæk Stadion.

Orienteringen taget til efterretning.