Nr.41 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

April:

Oplæg til ny praksis for lokaletilskud (beslutning)

Disponering af overført mindreforbrug 2017 (beslutning)

Gymnastikkens Hus – Projektforslag (Byrådet)

Fejring af frivillige ledere på idrætsområdet – genoptagelse af sag efter behandling i Folkeoplysningsudvalget (beslutning)

Lergravene – status på inddragelse og samarbejde (beslutning)

Den nationale sundhedsprofil 2018 – fakta om Fredensborg Kommune

 

Maj:

Fritidsbutik – status 2017 (orientering)

Lergravene - status på inddragelse og samarbejde (orientering)

 

Juni:

Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)

Puljeansøgninger (beslutning)

 

August og frem:

Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)

Udviklingsprojekt Sletten Havn og foreningshuset Strandlyst

Badeanlæg Bjerre Strand

Gymnastikkens Hus – godkendelse af totalentreprenør (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Listen suppleres med sag til april om fordeling af banetid til Niverød Tennis efter endt møderække.

Orienteringen taget til efterretning.