Nr.40 - Ansøgning fra selvorganiseret gruppe om tilskud til streetevent i Kokkedal

Sagsnr.: 18/2848

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra selvorganiseret gruppe om tilskud på 21.250 kr. til afholdelse af Street-event for børn og unge i Kokkedal, Broengen i 26. maj 2018.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Ansøger er en gruppe på tre borgere, som er gået sammen om at stable et Street-event på benene. Ansøger oplyser, at instruktørerne primært er lokale og uddannede igennem DGI via gadeidrætsprojektet Idræt+, som blev gennemført i 2012-2013 i Kokkedal med finansiering fra kommunale puljemidler. De har alle erfaring med at arbejde indenfor målgruppen og har tidligere afholdt lignende arrangementer.

 

Ansøgning

Det fremgår af ansøgningen, at formålet med eventen er at tiltrække Kokkedal lokalområdes børn- og unge i alderen 8-18 år med særligt fokus på de, som ikke allerede er engagerede i etablerede foreninger. Eventen vil give disse personer et indblik i en række aktiviteter i etablerede omgivelser i kommunen, som man spontant kan udføre i selskab med andre og uden behov for at være engageret i en etableret forening, hvilket kan være en hæmsko for målgruppen.

 

Street-eventen forventes afholdt den 26. maj 2018 fra kl. 12-18 ved den nyetablerede bølgeplads foran Egedalshallen i Kokkedal. Der forventes op til 50 aktivt deltagende samt yderligere 30-50 indirekte deltagende.

 

Der vil blive afholdt en række turneringer indenfor street-basket, street-fodbold, street hockey, parkour og panna med deltagelse af uddannede streetinstruktører. Derudover vil der i løbet af dagen være mulighed for at deltage i Street-workout sessions med en certificeret Street-workout instruktør. Der vil være live musik i løbet af hele eventen med en DJ, hvor de deltagende i projektet ligeledes vil have mulighed for at prøve sig af med hvervet som DJ.

 

Budget

 

Udgifter

kr.

Street Basket Turnering:

 

Honorar til Street-Basket instruktører (2 instruktører i 5 timer af 350 kr.)

3.500

Præmier til street basket turnering

1.000

 

 

Street Fodbold Turnering:

 

Honorar til Street-Fodbold instruktører (3 instruktører i 5 timer af 250 kr.)

3.750

Præmier til streetfodbold turnering

1.500

 

 

Street Workout Session:

 

Honorar til instruktør (1 instruktør i 6 timer af 250 kr./time)

1.500

Præmier Street workout

500

 

 

Street Hockey turnering:

 

Honorar til instruktør (2 instruktører i 5 timer af 350 kr)

3.500

Præmier Street hockey turnering

1.500

 

 

Delte omkostninger:

 

Honorar til Live Dj

1.500

Leje af dj-anlæg

3.000

I alt

21.250

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at der tale om tre lokale borgere, der har taget initiativ til afholdelse af eventen. Gruppen gennemførte også i 2017 samme event. Her fik gruppen 15.150 kr. til arrangementet fra Fritidspuljen.

 

Administrationen bemærker, at er er en stigning i ansøgt beløb i forhold til sidste år. Ansøger oplyser, at dette skyldes, 1) at de i år har basket under hele arrangementet, 2) at de har tilføjet street hockey med dertilhørende præmier og 3) at de har besluttet at leje et større dj-anlæg.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen til særlige enkeltstående arrangementer. Eventen bør koordineres med GAMEs aktiviteter i Kokkedal i 2018 samt øvrige aktiviteter i forbindelse med ”Sammen om Kokkedal”. Administrationen vurderer, at udgifter til afvikling kan forsøges finansieret forskellige steder.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilliges 10.000 kr. til den selvorganiserede gruppe til afholdelse af Street-event for børn og unge i Kokkedal i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

At der bevilliges 10.000 kr. til den selvorganiserede gruppe til afholdelse af Street-event for børn og unge i Kokkedal i 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.