Nr.39 - Ansøgning fra Sammen Film om tilskud til leje af filmudstyr

Sagsnr.: 18/3413

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Sammen Film om tilskud på 10.000

kr. fra Fritidspuljen 2018 til leje af filmudstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Foreningen Sammen Film ansøger om tilskud på 10.000 kr. til leje af filmudstyr i forbindelse med en filmproduktion.

 

Sammen Film blev i efteråret 2016 godkendt som en folkeoplysende forening, men har endnu ikke søgt om tilskud efter Fredensborg Reglerne.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at der søges tilskud til udstyr til en filmproduktion. Filmproduktionen produceres af Sammen Films medlemmer, som holder til i Fredensborg. Filmen kommer til at hedde ”Alene på Rejsen”.

 

Det fremgår, at der er blevet søgt om penge fra andre fonde til omkostningerne under produktionen som fx transport og forplejning.

 

Formålet med filmen er, at filmglade mennesker kan få glæde af at producere en film. Derfor skal den skabe opmærksomhed og inspirere andre til også at udfolde sig kreativt.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at det forventes, at filmproduktionen finder sted i april måned alt afhængig af planlægningen og midlerne. Der er derfor endnu ikke sat en fast dato.

 

Budget

Udgifter

Kr.

Leje af Kamera

7.800

Leje af lydudstyr

9.100

Leje af lysudstyr

6.000

I alt

22.900

Indtægter

 

Evt. indtægter fra andre fonde

12.900

I alt

12.900

 

 

Ansøgt beløb

10.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Af retningslinjerne for Fritidspuljen fremgår det, at folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udstyr og redskaber til foreningen selv til opgradering af faciliteter.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen ikke lever op til kriterierne i Fritidspuljen, da der er tale om leje af udstyr til brug for en begrænset gruppe og ikke udstyr til brug for foreningsaktiviteter for medlemmerne.  Administrationen vurderer ikke, at initiativet har et folkeoplysende sigte. 

 

Administrationen oplyser, at foreningen tidligere er blevet rådgivet i forhold til at søge tilskud gennem Fredensborg Reglerne som ny forening, under forudsætning af, at foreningen kunne dokumentere betalt kontingent fra medlemmerne. Foreningen har ikke søgt tilskud.

 

Foreningen oplyser i ansøgningen, at de har to medlemmer. I lyset af dette vurderer administrationen, at foreningen ikke er kommet i gang med foreningsaktiviteter. 

 

Administrationen anbefaler på den baggrund, at ansøgningen ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling kom til afstemning.

For stemte: Carsten Bo Nielsen (V), Thomas Elgaard (V), Lars Søndergaard (V), Bo Hilsted (A), Charlotte Sander (A).

Mod stemte: Kristian Hegaard (B) og Per Frost Henriksen (A), idet de ønsker at imødekomme ansøgningen.

Administrationens indstilling blev herefter vedtaget.