Nr.38 - Ansøgning fra Nordsjællands Sportsrideklub om tilskud til it-udstyr

Sagsnr.: 18/3416

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nordsjællands Sportsrideklub om tilskud på 23.000 kr. til nyt it-udstyr.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nordsjællands Sportsrideklub (herefter kaldet NSR), godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 23.000 kr. fra Fritidspuljen til nyt it-udstyr.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 65.725 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 7.600 kr. i grundtilskud og 58.125 kr. i medlemstilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 267 medlemmer, heraf 155 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at NSR er tvunget til at købe nyt it-udstyr, idet Dansk Rideforbund har skiftet stævnesystem. NSR oplyser i ansøgningen, at de holder 15 stævner i løbet af året. Klubben angiver, at de skal bruge én bærbar til dommer, én til sekretariatet og en til hver skærm som deltagerne skal bruge. Der ud over skal de bruge to skærme, en til hver opvisningsbane samt en iPad til at synkronisere systemet med musikanlægget.

 

Budget

Udgifter

Kr.

4 bærbare Pc’ere, 2 skærme og 1 iPad

23.000

I alt

23.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Nordsjællands Sportsrideklub er tidligere bevilliget 18.000 kr. i tilskud fra Fritidspuljen i 2016 til udstyr, herunder til it.

 

Administrationen bemærker, at ansøgningen er i en gråzone i forhold til at leve op til Fritidspuljens retningslinjer om tilskud til udstyr og redskaber. Administrationen vurderer, at hensigten er at yde tilskud til udstyr og redskaber til udførelse af selve foreningsaktiviteterne. Det kan drøftes om det ansøgte it-udstyr hører under denne kategori, eller om der snarere er tale om almindelige driftsudgifter, som der ikke gives tilskud til, jf. retningslinjerne.

 

Administrationen vurderer i det konkrete tilfælde, at der er tale om almindelige driftsudgifter, idet foreningen må påregne, at der er udgifter til løbende at opgradere it-systemer og udstyr i forhold til de krav der stilles fra fx deres specialforbund.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen ikke imødekommes.

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At ansøgningen ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.