Nr.37 - Ansøgning fra Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do om arrangement, kurser og udstyr

Sagsnr.: 18/3432

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do om tilskud på 9.149 kr. fra Fritidspuljen til kursus, udstyr og arrangement.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do blev i 2017 godkendt som folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune.

 

Foreningen har ikke søgt tilskud for 2018. Foreningen havde ved godkendelse 8 medlemmer, heraf 5 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at der søges om tilskud til Dan-gradueringskursus i Vejle af foreningens 2 trænere, samt befordring og forplejning i denne forbindelse. Dan-graduering afholdes 16. juni 2018

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at der søges om tilskud til indkøb af udstyr, der bruges i forbindelse med træning af Tang Soo Do. Foreningen er nystartet og har derfor ikke så meget udstyr på nuværende tidspunkt.

 

Ansøger påpeger, at uddannelse og træningsudstyr er en nødvendighed for, at foreningen kan fastholde de unge, som udgør det primære rekrutteringsgrundlag for instruktører til de fremtidige hold.

 

Sidst søges der tilskud til afholdelse af Fastelavn den 8. februar for klubbens medlemmer.

 

Budget

 

Udgifter

kr.

1. Dan-graduering

1.700

2. Dan-graduering

1.950

Transport til Vejle

500

Forplejning ifm. Gradueringskursus

400

Indkøb af 10 x sparkeskinker

3.999

Indkøb af 4 tønder til Fastelavn

400

Frugt og slik til 4 tønder

200

 

 

I alt

9.149

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do er en nystartet forening i Fredensborg Kommune. Foreningen har søgt lokaler til foreningsaktiviteter.

 

Administrationen vurderer, at ansøgning om graduering ikke lever op til retningslinjerne. Gennem Fredensborg Reglerne er der mulighed for at søge om kurser. Administrationen vil oplyse foreningen om disse muligheder for 2019, da tilskud for 2018 er fordelt.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen om udstyr lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, da nye folkeoplysende foreninger kan søge om tilskud til udgifter i forbindelse med etableringen, herunder fx til engangsanskaffelser.

 

Administrationen vurderer, at ansøgning om tilskud til fastelavn ikke lever op til puljens retningslinjer. Der gives ikke tilskud til forplejning til arrangementer, som udelukkende henvender sig til foreningens egne medlemmer. Det er administrationens vurdering, at indkøb af fastelavnstønder heller ikke lever op til retningslinjerne.

 

Administrationen anbefaler derfor, at der alene bevilliges et tilskud på 3.999 kr. i start- og etableringsomkostninger til indkøb af sparkeskinker.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der gives en bevilling til Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do på 3.999 kr. i start- og etableringsomkostninger til indkøb af sparkeskinker.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.