Nr.36 - Ansøgning fra Nivå Kajakklub om tilskud til kursus

Sagsnr.: 18/3422

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Nivå Kajakklub om tilskud på 15.000 kr. fra Fritidspuljen til kursus.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Nivå Kajakklub, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 15.000 kr. fra Fritidspuljen til afholdelse af et kursus for turledere og medlemmer.

 

Foreningen har ikke søgt tilskud fra Fredensborg Reglerne i 2018. Foreningen har 97 medlemmer.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at klubben søger midler til afholdelse af et dobbelt-kursus på 2 x 8 timer til henholdsvis turledere og medlemmer i klubben. Kurserne skal omhandle de udfordringer, der er ved at være en større gruppe afsted på længere kajakture i ukendt farvand.

 

Det fremgår endvidere, at klubben ønsker at højne sikkerheden på ture, dels ved en god og veltilrettelagt turledelse, dels ved at medlemmer føler sig godt rustet til at tage med på længere ture. 

 

Budget

Der søges om 15.000 kr. til tilrettelæggelse og afholdelse af kurserne i samarbejde med en erfaren instruktør på området.

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at Nivå Kajakklub ikke tidligere har fået eller søgt midler fra Fritidspuljen. Foreningen har tidligere søgt tilskud gennem Fredensborg Reglerne. Senest for 2015, hvor foreningen fik 6.200 kr. i grundtilskud og 365 kr. i medlemstilskud på baggrund af 119 medlemmer over 25 år og én under 25 år.

 

Administrationen bemærker, at foreningen kunne have søgt om grundtilskud gennem Fredensborg Reglerne. Foreningen kunne ikke have søgt til det i denne ansøgning ønskede kursus gennem Fredensborg Reglerne, idet der er tale om, at foreningen udbyder kurset internt i foreningen til medlemmer. Kursustilskud gennem regelsættet gives til ledere og instruktører til dækning af kursusgebyr samt billigste transportmiddel.

 

Administrationen vurderer, at ansøgning om afholdelse af interne kurser i en forening ikke lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen.

 

Administrationen anbefaler derfor, at ansøgningen fra Nivå Kajakklub om tilskud til afholdelse af kursus ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At ansøgningen fra Nivå Kajakklub om tilskud til afholdelse af kursus ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.