Nr.34 - Ansøgning fra Jægerforbundet Fredensborg om tilskud til oplevelsesdagen

Sagsnr.: 18/2850

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Danmarks Jægerforbund Fredensborg, der repræsenterer Asminderød Grønholt Jagtforening, om tilskud på 15.000 kr. til dækning af markedsføringsudgifter.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Danmarks Jægerforbund Fredensborg (fremover kaldet DJF) søger i samarbejde med Asminderød-Grønholt Jagtforening om tilskud på 15.000 kr. til markedsføringsudgifter i lokale aviser i forbindelse med afholdelse af den årlige oplevelsesdag i Langstrup Mose i 2018. Foreningen er hjemhørende i Fredensborg Kommune, men er ikke godkendt folkeoplysende forening.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at DJF og foreningen den 10. juni 2018 afholder den årlige oplevelsesdag i Langstrup Mose for alle kommunens borgere.

 

Arrangementet afholdes udendørs over en enkelt dag, hvor det forventes at mellem 1.500 og 2.000 af kommunens borger i alle aldre deltager. 

 

Det fremgår af ansøgningen, at det er den 10. gang arrangementet afvikles. Mosens fritidsbrugere Asminderød-Grønholt Jagtforening, juniorJÆGER-klubben Fredensborg, Schæferhunde klubben kreds 7 og Nordsjællands Fjernstyringsklub går sammen for at fremvise og demonstrere deres udstyr og kunnen. Formålet er at udbrede kendskabet til de alsidige aktiviteter, der foregår i Langstrup Mose.

 

Budget

 

Udgifter

Beløb (kr.)

Markedsføring i lokalaviser

15.000

I alt

15.000

 

Administrationens bemærkninger og anbefalinger

Administrationen bemærker, at der er givet tilskud til markedsføring af oplevelsesdagen i 2011-2017. I årene 2015-2017 er der givet 12.000 kr.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen ligger inden for retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til markedsføring af enkeltstående arrangement i kommunen.

 

Administrationen bemærker, at der søges om et højere beløb end tidligere. Det skyldes formodentlig, at udgifter til annonceringen er steget. Hvor stor effekten af markedsføring i lokalaviser er på fremmødet, kender administrationen ikke.

 

Administrationen anbefaler, at der gives tilskud til på 15.000 kr. til markedsføring af oplevelsesdag i Langstrup Mose.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der gives et tilskud på 15.000 kr. til Danmarks Jægerforbund Fredensborg og Asminderød-Grønholt Jagtforening til markedsføring af oplevelsesdag i Langstrup Mose.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget.