Nr.31 - Ansøgning fra Fredensborg Boldklub og Idrætsforening om tilskud til tabt indtjening

Sagsnr.: 18/417

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Fredensborg Boldklub og Idrætsforening (herefter kaldet FBI) om tilskud på 76.150 kr. til dækning af tabt indtjening.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

FBI, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 76.150 kr. til dækning af tabt indtjening.

 

Foreningen har i 2018 modtaget 221.049 kr. fra Fredensborg Reglerne heraf 10.600 kr. i grundtilskud, 61.250 kr. i medlemstilskud og 149.199 kr. i træner/instruktørtilskud. Foreningen har pr. 31.12.2016 493 medlemmer, heraf 350 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at FBI søger tilskud på 76.150 kr. til dækning af tabt indtjening i efteråret 2017 for både sponsorer (skilte om banen, kampbolde osv.) og manglende omsætning i cafeteriet i forbindelse med anlæg af atletikstadion på Fredensborg Stadion. Se specificeringen i bilag 1.


FBI påpeger, at det ikke kan være ret og rimeligt, at de som fodboldklub skal have økonomiske udgifter og tab på grund af et byggeri, der ikke har med deres forening at gøre.


FBI påpeger, at beløbet gør et kæmpe indhug i foreningens økonomi.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen har i september 2017 givet afslag på ansøgning fra foreningen om tabt indtjening med begrundelsen, at klubben har mulighed for at afvikle deres kampe på kunstgræsbanen. Den er placeret lige ved siden af opvisningsbanen og cafeteriet. Det er ikke et krav i turneringsreglementet, at klubben skal afvikle deres kampe på græs. Administrationen orienterede Fritids- og Idrætsudvalget om henvendelsen fra FBI på udvalgsmøde i oktober.

 

Klubben har valgt at ville spille på græs. Administrationen har derfor godkendt, at kampe kan spilles på græs, men at den økonomiske risiko for tabt indtjening påhviler klubben.

 

Administrationen anerkender, at det er en rigtig ærgerlig situation, at klubben ikke kan anvende opvisningsbanen. Administrationen havde forsøgt at tilrettelægge processen med mindst mulig gene for klubben, men de udfordringer, der har vist sig ved anlæg af atletikstadion, har forsinket projektet.

 

På grund af det våde vejr kan opvisningsbanen ikke blive spilleklar til turneringsstart i foråret.  Det er så vådt på banen, at der ikke kan køres ellers arbejdes på den og udbedring af de lunker, der er på banen, kan ikke fortages nu. Administrationen har iværksat undersøgelse af, hvordan banen kan udbederes og er i dialog med fodboldklubben herom.

 

Klubben er derfor henvist til at spille på kunstgræsbanen i forårssæsonen eller en af øvrige opvisningsbaner i Fredensborg Kommune.

 

Administrationen anbefaler, at administrationens afslag fastholdes og at ansøgningen om tabt indtjening ikke imødekommes.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At ansøgning fra FBI om tilskud til tabt indtjening ikke imødekommes.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget, idet tilskud for tabt indtjening vil kunneskabe præcedens for andre foreninger.