Nr.29 - Ansøgning fra DGI Nordsjælland om tilskud til Kom med på Udeholdet

Sagsnr.: 18/3418

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra DGI Nordsjælland om tilskud på 48.000 kr. til projektet ”Kom med på Udeholdet”.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

DGI Nordsjælland, landsdækkende organisation på det folkeoplysende område, søger om tilskud på 48.000 kr. til gennemførelse af udviklingsprojekt Kom med på Udeholdet.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at:

 

Projektet er et samarbejdsprojekt mellem DGI Nordsjælland, Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune samt lokale foreninger i de to kommuner.

 

Projektet har som mål at gennemføre et aktivitetsforløb for sårbare børn og unge med naturen som omdrejningspunkt og efterfølgende integrere de unge i foreningslivet.

 

Projektets formål er at udvikle og afprøve en model, hvorved børn og unge i alderen 11-15 år med autisme, ADHD og psykosociale vanskeligheder sættes i relation til det lokale foreningsliv med naturen som ramme.

 

20 børn og unge fra Fredensborg Kommune vil blive introduceret til 6 lokale outdoor foreningsaktiviteter. Ved at blive introduceret til forskellige outdoor-foreningsaktiviteter kan deltagerne gennem eget kendskab vælge den aktivitet og forening som tiltaler dem mest. I slutningen af projektet ”udsluses” størstedelen af deltagerne til foreningslivet.

 

Projektet er en del af Bevæg dig for Livet-strategien, som Fredensborg Kommune er en del af.

 

Deltagerne rekrutteres fra Fredensborg Kommunes specialklasser, specialskoler og gennem Fritidsbutik.

 

I hver kommune vil deltagerne stifte bekendtskab med 6 lokale outdoor-foreninger. I hver forening vil ulønnede frivillige varetage aktivitet med deltagergruppen. Her vil der foruden aktiviteten bruges tid på forberedelse til at modtage målgruppen samt en evaluering.

 

I juli måned afvikles summercamp/friluftsfestival, som også inkluderer det frivillig foreningsliv.

 

Projektet evalueres ved afslutning.

 

Budget

Der er bevilliget 265.500 kr. fra Friluftsrådet til projektet. For at projektet kan gennemføres skal Gribskov Kommune og Fredensborg Kommune hver støtte med 48.000 kr. til en kommunal andel af den samlede omkostning på projektet. DGI Nordsjælland kan da tilvejebringe den resterende finasiering på 126.500 kr.

 

Udgifter

kr.

Honorar - medvirkende foreninger

120.000

Aktivitetsomkostninger, inkl forplejning

60.000

Gennemgående konsulent

88.000

Rekruttering - deltagere (2x40 timer)

24.000

Projektledelse

196.000

Transport

25.000

Mødedeltagelse

18.000

I alt

531000,00

 

 

Indtægter

Kr.

Egenfinansiering*

42.000

Bevilling fra Friluftsrådet

266.500

Bidrag fra Gribskov Kommune

48.000

DGI

126.500

I alt

483.000

 

 

Ansøgt beløb

48.000

* dækker over, at kommunerne selv finansierer medarbejderes arbejdstid. I Fredensborg Kommune er det medarbejdere fra Gang i Fredensborg.

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at DGI Nordsjælland i 2012/13 modtog 100.000 kr. i puljemidler til projektet Idræt+ i Kokkedal.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjer for Fritidspuljen, idet projektet er et tværgående samarbejde, der retter sig mod inklusion af socialt udsatte børn og unge.

 

Administrationen vurderer endvidere, at initiativet kan bidrage til opfyldelse af kommunens strategi ”Bevæg dig for livet” om at få flere aktive borgere, herunder socialt udsatte børn og unge.

 

Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling til DGI Nordsjælland på 48.000 kr. til ”Kom med på Udeholdet” under forudsætning af, at projektet opnår fuld finansiering.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar.

Indstilling

  1. At der gives en bevilling på 48.000 kr. til DGI Nordsjælland til projektet ”Kom med på Udeholdet”.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Administrationens indstilling vedtaget. Udvalget vil så vidt muligt også gerne have forelagt en evaluering et år efter afslutning af projektet.