Nr.28 - Fritidspuljen 2018 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018, om administrativ behandling af ansøgninger til udstyr og redskaber samt konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et budget på 786.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 257.200 kr. Restbeløb udgør 528.800 kr. før behandling af ansøgninger på dette møde.

 

Der er ved tildelingen og indstillingerne lagt vægt på, at puljen fordeles til en bred vifte af foreninger, aktiviteter og projekter i kommunen.

 

Administrative bevillinger

Administrationen træffer beslutning om bevillinger til udstyr og redskaber, jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen § 3 stk. 2. Tabel 1 viser administrationens afgørelser på ansøgninger siden sidste uddelingsrunde.

 

Tabel 1. Oversigt over administrative afgørelser

 

Ansøgninger

Udstyr og redskaber

Ansøgt beløb (kr.)

Bevilling 2018 (kr.)

1

DcH Humlebæk*

 

Agilityudstyr

37.600

18.800

2

Hop og Sjov 

 

Træningsudstyr

6.950

3.475

3

Nivå Bådelaug

SUP-udstyr

60.000

30.000

4

Nivå Gymnastikforening

 

Gymnastikudstyr

80.000

40.000

5

Sletten Bådeklub

Følgebåd

125.000

62.500

 

I alt

 

309.550

154.775

1-4: betinget af en egenfinansiering svarende til 50 pct.

*DcH Humlebæk har søgt på ny, da de ikke nåede at indfri bevilling fra 2017.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 2 viser ansøgninger til behandling på dette møde.

 

Tabel 2. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøgninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administrationen indstiller 2018 (kr.)

 

6

Danmarks Jægerforbund Fredensborg

Oplevelsesdag i Langstrup mose

15.000

15.000

 

7

DGI Nordsjælland

Projekt ”Kom med på Udeholdet”

48.000

48.000

 

8

Fredensborg Atletik Klub

Skole OL

40.000

33.500

 

9

Fredensborg Boldklub (FBI)

Tabt indtjening

76.150

0

 

10

Fredensborg Boldklub (FBI)

3 dages skoleforløb

4.500

4.500

 

11

Fredensborg Smukkest

Skitseprojekt Søbad

25.000

0

 

12

Nivå Bådelaug

Drift af handicapafdeling

25.000

0

 

13

Nivå Kajakklub

Kursus

15.000

0

 

14

Nordsjællands Moo Duk Kwan Tang Soo Do

Udstyr, arrangement og kursus

9.149

3.999

 

15

Nordsjællands Sportsrideklub

Nyt it-udstyr

23.000

0

 

16

Sammen Film

Leje af filmudstyr

10.000

0

 

17

Selvorganiseret gruppe

Street Event Kokkedal

21.250

10.000

 

 

I alt

 

312.049

114.999

 

 

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Orienteringen taget til efterretning.