Nr.27 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-03-2018

Godkendt.