Nr.69 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Administrationen orienterede om løsning vedr. lysstyring på Humlebæk Stadion og opstartsmøde med Karlebo Tennis Klub og Karlebo IF om flytning af tennisbaner fra Gunderødvej til Karlebovej. Orienteringen taget til efterretning.