Nr.67 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

Juni:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Foranalyse om flytning af Humlebæk Stadion (beslutning)

 

August:

 • Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)
 • Forslag til studietur

 

September og frem:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand
 • Gymnastikkens Hus
 • Godkendelse af dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 •  

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Orienteringen taget til efterretning.