Nr.63 - Nivå Havn og Strandpark - Ansøgning om midler til ideudvikling af badeanstalt

Sagsnr.: 18/10713

 

Beslutningstema

Udvalget skal beslutte, hvorvidt der skal bevilliges midler til detailprojektering af en badeanstalt ved Nivå Strandpark.

Sagsfremstilling og økonomi

Administrationen har modtaget en ansøgning om bevilling til at bearbejde og videreudvikle ide- og projektforslaget til en badeanstalt Nivå Strandpark. Ideforslaget til en badeanstalt blev præsenteret for Fritids- og Idrætsudvalget den 17. maj 2017 sag 67. Udvalget besluttede, at forslaget skulle indgå i arbejdet med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark. (Ansøgning og ideoplægget til en badeanstalt ligger som bilag).

Ansøgeren søger om midler til at kunne detailprojektere ideoplægget. Det bliver anslået til at koste mellem 60.000 og 90.000 kr. inkl. moms.

I budget 2018-2021 er der i 2018 og 2019 afsat i alt 400.000 kr. til analyse af vinterbadefaciliteter ved Bjerre Strand og Nivå Havn. 

 

Udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark

På møde den 5. december 2017 sag 143 traf udvalget beslutning om at de afsatte midler til analyse af vinterbadefaciliteter ved Nivå Havn indgår i udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark.

 

Administrationens anbefaling

I forbindelse med udviklingsplanen for Nivå Havn og Strandpark bliver der lavet en omfattende inddragelses af de nuværende og kommende brugere af havn og strandpark. Vinterbadefaciliteter indgår i dette analysearbejde, og rådgiverne vil på baggrund ar brugernes ønsker komme med et bud på vinterbadefaciliteter. Rådgiverne har kendskab til ansøgerens forslag til en badeanstalt. Det forventes at det første udkast til en udviklingsplan bliver forelagt for udvalget til august 2018.

 

Ansøgerens materiale har ikke været igennem en brugerinddragelse. Der er således ikke lavet en afklaring af behov for -, ønsker om - eller indhold af dette forslag til en badeanstalt. Før en detailprojektering bør dette som minimum afklares, da brugerne kan have mange andre og forskellige ønsker til et fremtidig badeanlæg. Der skal også ses på parkering, placering mm.

 

Det er administrationens anbefaling, at udvalget fastholder beslutningen om at analyse af vinterbadefaciliteter indgår i det påbegyndte udviklingsarbejdet for området.

Bevilling

Sagen har ikke bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøgeren underrettes om udvalgets beslutning.

Indstilling

  1. At beslutningen fra 5 december 2017 fastholdes og budgettet til analyse af vinterbadefaciliteter indgår i det samlede analysearbejde for udviklingen af Nivå Havn og Strandpark.
  2. At ansøgeren får afslag på sin ansøgning med henvisning til denne sag.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 15-05-2018

Udvalget vedtog, at beslutningen fra 17. maj 2017 og 5. december 2017 fastholdes og budgettet til analyse af vinterbadefaciliteter indgår i det samlede analysearbejde for udviklingen af Nivå Havn og Strandpark.

 

Administrationens indstilling 2 vedtaget.