Nr.81 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationen orienterede om dialogmøde den 18. juni for foreninger i Nivå om Fremtidens Nivå Bymidte.

Administrationen orienterede om status for renovering af opvisningsbanen på Fredensborg Stadion.

Orienteringen taget til efterretning.