Nr.80 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalgt

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Formanden orienterede om indslag og interview med TV Lorry vedr. planen for udvikling af området ved Lergravssøerne i Nivå. Orienteringen taget til efterretning.