Nr.79 - Sager på vej til Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/28897

 

Beslutningstema

Der orienteres om sager, der er planlagt til behandling.

Sagsfremstilling og økonomi

August:

 • Dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)
 • Godkendelse af helhedsplan for Lergravsområdet i Nivå (beslutning)
 • Forslag til studietur (beslutning)
 • Nyt oplæg til praksis for fordeling af lokaletilskud til rideklubber (beslutning)

September:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Forslag til indsatser på baggrund af sundhedsprofilens resultater (beslutning)

Oktober:

 • Fritidsreception 2018 (beslutning)
 • Badeanlæg Bjerre Strand (beslutning)

November:

 • Gymnastikkens Hus

December:

 • Fritidspuljen – oversigt over tilskud (orientering)
 • Puljeansøgninger (beslutning)
 • Godkendelse af dispositionsforslag for Nivå Havn og Strandpark (beslutning)

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

 1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.