Nr.76 - Ansøgning fra Karlebo IF

Sagsnr.: 18/13892

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Karlebo Idrætsforening (herefter kaldet Karlebo IF) om tilskud på 7.500 kr. i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Karlebo IF, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 7.500 kr. til Karlebo Sommerfest. Foreningen har i 2018 modtaget 40.975 kr. gennem Fredensborg Reglerne, heraf 6.100 kr. i grundtilskud og 34.875 kr. i medlemstilskud. Foreningen har 197 medlemmer, heraf er 93 under 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Karlebo IF søger om tilskud til toiletvogn og kølecontainer i forbindelse med afholdelse af Karlebo Sommerfest den 10.-11. august 2018. Der forventes over de to dage over 1000 besøgende.

Endvidere fremgår af ansøgningen, at formålet er at samle borgerne i hele Fredensborg Kommune til to dage med bankospil, sport, loppemarked, livemusik og hygge. Karlebo Skole og Spejderne i Karlebo er også involveret i sommerfesten med mange forskellige aktiviteter og forældre og børn.

Budget

 

Budget

Udgifter

kr.

Toiletvogn og kølecontainer

15.000

I alt

15.000

 

 

Indtægter

Kr.

Egenfinansiering

7.500

I alt

7.500

 

 

Ansøgt beløb

7.500

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at Karlebo IF i 2016 og 2017 fik bevilget henholdsvis 3.250 kr. og 2.800 kr. til udstyr fra Fritidspuljen. Derudover fik Karlebo IF i 2017 tilskud på 5.000 kr. til leje og opsætning af boksering til Karlebo Sommerfest 2017.

 

Administrationen bemærker, at Kulturpuljen har bevilliget 5.000 kr. til Live Musik til Karlebo Sommerfest 2018.

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen om tilskud til særlige enkeltstående arrangementer.

 

Administrationen anbefaler, at der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til toiletvogn og kølecontainer i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar på ansøgning

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud på 7.500 kr. til toiletvogn og kølecontainer i forbindelse med afholdelsen af Karlebo Sommerfest 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling vedtaget.