Nr.73 - Ansøgning fra Dansk Arabisk Kvindeforening

Sagsnr.: 18/11919

 

Beslutningstema

Der skal tages stilling til ansøgning fra Dansk Arabisk Kvindeforening om tilskud på 7.500 kr. til træningsforløb i mavedans.

Sagsfremstilling og økonomi

Ansøger

Dansk Arabisk Kvindeforening, godkendt folkeoplysende forening i Fredensborg Kommune, søger om tilskud på 5.200 kr. til opstart af en ny aktivitet. Foreningen har i 2018 modtaget 1.100 kr. gennem Fredensborg Reglerne. Foreningen har 25 medlemmer, alle over 25 år.

 

Ansøgningen

Det fremgår af ansøgningen, at Dansk Arabisk Kvindeforening søger om tilskud til opstart af en ny aktivitet. Foreningen ønsker at starte et træningsforløb i mavedans over 12 gange. Der er en egenfinansiering på 100 kr. pr. deltager. Der forventes at være otte deltagere til forløbet. Aktiviteten forventes påbegyndt til august.

 

Det fremgår endvidere af ansøgningen, at formålet er at tilbyde foreningens eksisterende medlemmer en aktivitet af kropslig/sportslig karakter. Aktiviteten har endvidere til formål at fastholde nuværende medlemmer i foreningen, idet mavedans er efterspurgt blandt foreningens medlemmer.

 

Budget

Udgifter

Budget (kr.)

Aflønning af instruktør

6.000

Indtægter

 

Egenfinansiering

800

Ansøgt beløb

5.200

 

Administrationens bemærkninger og anbefaling

Administrationen bemærker, at foreningen i 2015 har fået et tilskud på 12.160 kr. til start- og etableringsomkostninger i forbindelse med opstart af aktiviteter i foreningen. I 2018 har foreningen fået tilskud på 6.000 kr. til afvikling af temaforløb om sundhed fra Fritidspuljen og tilsagn om en projektor til 1.500 kr. betinget af en egenfinansiering på 50 pct.

 

Administrationen vurderer, at ansøgningen lever op til retningslinjerne for Fritidspuljen, idet træningsforløbet er en ny aktivitet i foreningen, der er med til at fastholde aktive deltagere, som ellers kan være svære at få ind i det etablerede fritidsliv.

Administrationen anbefaler derfor, at der bevilliges et tilskud til Dansk Arabisk Kvindeforening på 5.200 kr. til nyt træningsforløb fra Fritidspuljen 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Kommunikation

Ansøger modtager svar på ansøgning.

Indstilling

  1. At der bevilges et tilskud til Dansk Arabisk Kvindeforening på 5.200 kr. til nyt træningsforløb fra Fritidspuljen 2018.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Administrationens indstilling vedtaget.