Nr.72 - Fritidspuljen 2018 - status over tilskud

Sagsnr.: 17/28937

 

Beslutningstema

Der orienteres om oversigt over kontoen for tilskud til foreningsformål – Fritidspuljen 2018, om administrativ behandling af ansøgninger til udstyr og redskaber samt konkrete ansøgningssager på denne dagsorden.

Sagsfremstilling og økonomi

Oversigt over kontoen – Fritidspuljen 2018

I 2018 er der et korrigeret budget på 848.000 kr. til administration af Fritidspuljen 2018. Til dato er der reserveret 616.515 kr. Restbeløb udgør 231.485 kr. før behandling af ansøgninger på dette møde.

 

Der er ved tildelingerne og indstillingerne lagt vægt på, at puljen fordeles til en bred vifte af foreninger, aktiviteter og projekter i kommunen.

 

Administrative bevillinger

Administrationen træffer beslutning om bevillinger til udstyr og redskaber, jævnfør retningslinjer for Fritidspuljen § 3 stk. 2. Tabel 1 viser administrationens afgørelser på ansøgninger ved denne uddelingsrunde.

 

Tabel 1. Oversigt over administrative afgørelser

 

Ansøgninger

Udstyr og redskaber

Ansøgt beløb (kr.)

Bevilling 2018 (kr.)

1

Dansk Arabisk Kvindeforening

Projektor

3.000

1.500

2

Nivå Roklub

Robåd

50.000 

0

 

I alt

 

53.000

1.500

1: Betinget af en egenfinansiering på 50 pct.

2: Afslag på baggrund af prioritering af restbeløb i Fritidspuljen 2018. Ansøgningen tages op ved sidste uddelingsrunde i år, hvis der er midler tilbage i puljen.

 

Konkrete ansøgningssager til Fritids- og Idrætsudvalget 

Tabel 2 viser ansøgninger til behandling på dette møde.

 

Tabel 2. Ansøgninger til behandling på dette møde

 

Ansøgninger

Projekt/

Aktivitet

Ansøgt beløb (kr.)

Administrationen indstiller 2018 (kr.)

 

2

Dansk Arabisk Kvindeforening

Nyt træningsforløb

5.200

5.200

 

3

Fredensborg Bold og Idrætsforening (FBI)

3 dages skoleforløb med Endrup skole

4.500

4.500

 

4

Interessegruppe

Keramik

16.880

 

8.440

 

5

Karlebo IF 

Karlebo Sommerfest

 

7.500

7.500

 

6

Sletten Havkajakklub

Kajakker til projekt ”Den blå hylde”

57.960

28.980

 

 

I alt

 

92.040

54.620

 

4: Der er søgt for både efterårshold 2018 og forårshold 2019. Der reserveres 8.440 kr. fra Fritidspuljen 2019 til forårsholdet.

 

Hvis administrationens indstillinger vedtages, er der 176.865 kr. tilbage i Fritidspuljen 2018. Der er to ansøgningsfrister tilbage i 2018.

Bevilling

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Retsgrundlag

Folkeoplysningsloven og Retningslinjer for Fritidspuljen.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Orienteringen taget til efterretning.