Nr.71 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 07-06-2018

Godkendt.