Nr.6 - Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Godkendt.