Nr.14 - Meddelelser fra administrationen - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26010

 

Beslutningstema

Administrationen orienterer om aktuelle sager.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Første møde i Folkeoplysningsudvalget er planlagt d. 27. februar 2018.


Orienteringen blev taget til efterretning.