Nr.13 - Meddelelser fra formanden - Fritids- og Idrætsudvalget

Sagsnr.: 17/26009

 

Beslutningstema

Formanden og udvalgsmedlemmerne afgiver meddelelser til udvalget.

Kompetence

Fritids- og Idrætsudvalget.

Indstilling

  1. At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Fritid- og Idrætsudvalget (18-21) den 16-01-2018

Formanden orienterede om


Udsendelse af pressemeddelelse omkring opstart af arbejdsgruppe til udvikling af Lergravsområdet i Nivå.


Deltagelse i Fredensborg Boldklub og Idrætsforenings opstartsworkshop omkring ”Bevæg dig for Livet”.


Orienteringen blev taget til efterretning.